26 september 2023 dinsdag – Cursus Medicatieveiligheid

 75,00

Locatie:
Wijkcentrum het Dok
Kajuit 4 (navigatie = 254)
Groningen

Tijd: 9.30-12.30

Uitverkocht

Cursus Medicatieveiligheid

Let op, deze cursus is in Groningen.

In één dagdeel heel veel leren over Medicatieveiligheid !
Een zeer uitgebreide scholing met goede recensies!

” Nu heel duidelijk wat wel en niet mag. Ben heel veel te weten gekomen, alles was interessant”
– Yvonne Dijkema, cursist.


Inhoud:
We starten deze scholing met een kennistoets!
Hiervoor hoef je niet te leren, je algemene kennis wordt getest. De toets telt niet mee voor het behalen van het certificaat.

In deze ‘volle’ scholing komen zeer veel onderwerpen aan bod:

 • Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam
 • Veilige Principes in de medicatieketen
 • Communicatie en werkafspraken t.a.v. de veilige principes uit de medicatieketen
 • Wet en regelgeving rondom het uitvoeren van risicovolle handelingen: medicatie aanreiken/ medicatie geven
 • Beoordeling eigen medicatie (B.E.M.)Het aanreiken, het klaarzetten en/ of het toedienen van medicatie
 • De dubbelcheck van risicovolle medicatie
 • Het vermalen van medicatie
 • Herkennen en signaleren en voorkomen van medicatiefouten
 • Medicatie-incidenten en risico’s met medicatie verstrekken herkennen en deze weten te voorkomen.
 • De belangrijkste knelpunten benoemen bij de medicatieoverdracht
 • Knelpunten benoemen m.b.t. medicatieveiligheid
 • Verschillende toedieningsvormen en hun aandachtspunten
 • Ouderen en polyfarmacie
 • en nog veel meer………

Naast alle onderwerpen is er casuïstiek en ruimte voor eigen inbreng.


Doelstelling:

De cursist weet na deze scholing:
* Het eigen kennisniveau m.b.t. voorbehouden en risicovol
* Het eigen kennisniveau van medicatieveiligheid
* De eigen verantwoordelijkheid
* Actuele ontwikkelingen m.b.t. medicatieveiligheid
* Actuele ontwikkelingen in protocollen en richtlijnen en deze toe te passen


Doelgroep:

Deze scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, en andere zorgprofessionals die te maken hebben met medicatieveiligheid en medicatie toedienen.
Niveau en gewenste voorkennis;
Enige ervaring in het toedienen van medicatie is prettig om deel te kunnen nemen aan de cursus.


Niveau:

Deze scholing is ontwikkeld vanaf niveau helpende plus.
Enig ervaring in het toedienen van medicatie is prettig om te kunnen deelnemen.


Voorbereiding:
* Site van Zorg voor Beter – Medicatieveiligheid filmpjes: “Veilige principes en de rol van de cliënt (2 min)”, “Veilige principes – samenwerking in de medicatieketen (2min)”, “De bedoeling van Veilige Principes (1min46)”
* Protocollen Vilans m.b.t. de diverse toedoeningen
* Eventuele vragen/Casuïstiek meenemen naar de scholing.


Studiebelasting/Studiemateriaal:

De cursus is totaal 3 uur. Het voorbereiden (lezen en bekijken van filmpjes) is ongeveer een half uur.
Voor deze scholing hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen.

 

Accreditatie:
3 accreditatie punten bij het kwaliteitsregister V&VN.

 

Kosten:
€ 75,00 vrijgesteld van btw


Praktische zaken:

Inbegrepen:
* Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes  gedurende de cursus
* Gratis Parkeren
* Gebruik van oefenmaterialen
* Hand-out na afloop
* Documentatie-map bij aankomst: voor het opbergen van uitgedeelde informatie
* Gebruik van de Vilans protocollen bij de scholing

Certificaat
Indien je de cursus hebt bijgewoond ontvang je na afloop een digitaal certificaat.