27 september 2023 woensdag – Cursus Palliatieve Zorg (Groningen)

 175,00

Locatie:
Wijkcentrum Het Dok
Kajuit 4
9733 CA Groningen

Tijd: 10:00 – 16:00

Uitverkocht

Cursus Palliatieve Zorg (Groningen)

Wanneer begint palliatieve zorg en wanneer terminale zorg?
Zorg voor iemand die niet meer zal genezen kent verschillende fasen.
Palliatieve zorg is een zeer belangrijk onderwerp in je werk als zorgprofessional.
Daarom heeft SkillsUpdate een zeer uitgebreide cursus ontwikkeld waarbij je niet alleen 
verdieping maar o.a. heel veel handvatten krijgt waar je mee aan de slag kan in je werk.

 

Doel van de scholing:
Deze cursus geeft kennis en inzicht die de cursist kan gebruiken om kwalitatief goede en passende palliatieve zorg te kunnen verlenen aan de cliënt die kwetsbaar is of een ongeneeslijke aandoening heeft.
Waarbij de cliënt en zijn naasten de regie bepalen en hun wensen centraal staan.
De cursus is bedoeld voor het bieden van optimale palliatieve zorg in de thuissituatie.

De cursus is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/palliactief, 2017.

 

Inhoud + Onderwerpen deze dag:

 Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om;

 • Te benoemen wat palliatieve zorg is.
 • Te benoemen hoe het huidige model Palliatieve zorg in de 4 fasen eruit ziet en wat het doel ervan is.
 • De Palliatieve fase te herkennen en proactieve zorgplanning toepassen.
 • Te benoemen hoe besluitvorming in zijn werk gaat.
 • De 4 dimensies te benoemen die centraal staan in de palliatieve zorg..
 • Te benoemen wat het PaTz is en welk doel zij nastreven.
 • Verschillende meetinstrumenten met betrekking tot de palliatieve zorg, te benoemen en aangeven waarvoor ze ingezet kunnen worden.
 • De stervensfase te herkennen en welke factoren het proces kunnen verstoren.
 • Het verschil te benoemen tussen palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Welke voorbereidingen er gedaan moeten worden om de palliatieve sedatie te kunnen starten.
 • Te benoemen welke veel voorkomende medicatie gebruikt wordt en in welke vorm.
 • Het belang te benoemen van duidelijke communicatie met de cliënt, zijn naasten en andere disciplines.


Opzet Cursus:

Deze cursus is van 10.00- 16.00 inl. pauze.
Er is voldoende ruimte voor jouw vragen en casuïstiek.

 

Doelgroep:
Deze scholing is bedoeld voor: Gediplomeerde verzorgende (niveau 3 of 3IG), (wijk)Verpleegkundigen (niveau 4, 5,6)


Niveau:

Deze scholing is ontwikkeld voor zorgprofessionals vanaf niveau 3.


Voorbereiden:
Voorafgaande aan deze cursus  kan je het best de app PalliArts op je mobiel te downloaden.
Bekijk de volgende PZNL fimpjes:

 • Wat is palliatieve zorg?
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 • Zingeving in de palliatieve fase
 • Wat is proactieve zorgplanning?
 • Markering van de palliatieve fase
 • Zorgpad Stervensfase Kwaliteit van zorg in de laatste levensfase
 • Het inzetten van het Zorgpad Stervensfase
 • Delier in de palliatieve fase

 

Studiebelasting/Studiemateriaal:
Studiebelasting vooraf aan de cursus = +/-1 uur. (filmpjes)
De cursus is totaal 6 uur.


Accreditatie:
6 punten voor het kwaliteitsregister V&VN.
(worden na de cursus bijgeschreven door SkillsUpdate)


Kosten:

€ 175,00  vrijgesteld van btw


Praktische zaken:
Deze scholingsdag is van 10.00 – 16.00
Inbegrepen:
* Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes  gedurende de hele dag
* Incl. lunch
* Gratis Parkeren
* Documentatiemap bij aankomst: voor het opbergen van uitgedeelde informatie
* Documentatie uitgedeeld door de docent
* Certificaat (digitaal)

 

Certificaat:
Indien je de scholingsdag hebt bijgewoond ontvang je een certificaat (digitaal)


De Docent:
De cursus wordt gegeven door Lenie van Dijk. Lenie heeft meer dan 27 jaar ervaring met het bieden van palliatieve zorg in de thuiszorg. Zij is sinds 2017 actief deelnemer aan het PaTz, Palliatieve Thuiszorg. Lenie is BIG geregistreerd verpleegkundige.