Algemeen

SkillsUpdate wil graag tevreden klanten. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn dan kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

SkillsUpdate wil graag eerst mondeling in gesprek met de klager om tot overeenstemming en een oplossing te komen.
Lukt dit niet dan zal er een formele klachtenprocedure starten.

SkillsUpdate  neemt  alle klachten serieus en zal haar uiterste best doen om deze op te lossen.
Daarnaast vinden wij, dat wij kunnen leren van een klacht en gaan we met de klacht aan de slag om onze diensten nog beter te maken.

 

Definities

Klacht:
Iedere melding van een klant, opdrachtgever of deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan. Het is geen snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan duidelijk is, dat dit aandacht verdient in de organisatie.

 

Klager:
De klant, opdrachtgever of deelnemer die een klacht schriftelijk indient bij SkillsUpdate.

 

Indienen klacht

Een klacht dient u schriftelijk in te dienen met daarin de volgende punten:

 1. Dagtekening
 2. Naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres klager
 3. Gegevens SkillsUpdate
 4. Datum en plaats waar klacht plaatsvond
 5. Duidelijke omschrijving en reden van de klacht
 6. Handtekening klager

 

Procedure:

 1. Een klacht door een klant, opdrachtgever of deelnemer dient binnen 3 maanden ingediend te worden.
 2. Een klacht nemen we serieus en binnen 5 werkdagen ontvangt u van uw schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging.
 3. In de ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de verder procedure.
 4. De klacht zal worden vastgelegd d.m.v. een klachtenformulier. (zie bijlage)
 5. Ons streven is de klacht binnen 2 weken af te handelen.
 6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 7. SkillsUpdate kan eventueel vragen om extra informatie
 8. Indien een klacht niet binnen bovenstaande termijn kan worden behandeld wordt de klager tijdig geïnformeerd met een verdere indicatie van de afhandeling.
 9. Indien SkillsUpdate accepteert dat de klacht gegrond is, zal SkillsUpdate alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen. Tenzij dit inmiddels voor de klant, opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant, opdrachtgever of deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 10. Indien de klant, opdrachtgever of deelnemer het niet eens is met de afwikkeling kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke derde. De conclusie van deze onafhankelijke derde is bindend.
 11. De onafhankelijke derde ishet bedrijf: Er is iets Misgegaan. Zie ook:  www.erisietsmisgegaan.nl
 12. De uitslag van het onafhankelijk onderzoek volgt binnen 4 weken en is bindend voor SkillsUpdate. SkillsUpdate zal de uitspraak van de onafhankelijke derde opvolgen.

 

Klachtendossiers worden door SkillsUpdate 5 jaar lang bewaard.

Klachten kunnen worden gestuurd naar:
SkillsUpdate
t.a.v. Mw. C. de Groot en Mw M. Gritter
Newtonstraat 19
3902 HP Veenendaal

 

 

 

Onvrede melden